Uwagi związane z szablonem Ustawień ACE
#1
W tym poście proszę was o zamieszczanie uwag tyczących się ustawień parametrów ACE na serwerze. W zgłoszeniu uwagi proszę podać dział/kategorię ustawień ACE w której występuje problem/niedogodność oraz krótki opis o co chodzi.
[Obrazek: hFLirBl.gif]
Odpowiedz
#2
Cały system medyczny był zepsuty, boty nie padały od 50. cal na strzała w głowę z 2 metrów. Wszyscy ogólnie gineli dopiero od wystrzelania magazynka.
Jeżeli nie będzie problemu to zamień na ten szablon Wink
Kod:
// ACE Advanced Fatigue
force ace_advanced_fatigue_enabled = true;
force ace_advanced_fatigue_enableStaminaBar = true;
force ace_advanced_fatigue_loadFactor = 1;
force ace_advanced_fatigue_performanceFactor = 1;
force ace_advanced_fatigue_recoveryFactor = 1;
force ace_advanced_fatigue_terrainGradientFactor = 1;

// ACE Arsenał
force ace_arsenal_allowDefaultLoadouts = true;
force ace_arsenal_allowSharedLoadouts = true;
ace_arsenal_camInverted = false;
ace_arsenal_enableModIcons = true;
ace_arsenal_EnableRPTLog = false;
ace_arsenal_fontHeight = 4.5;

// ACE Broń
force ace_common_persistentLaserEnabled = false;
force ace_laserpointer_enabled = true;
force ace_reload_displayText = true;

// ACE Captives
force ace_captives_allowHandcuffOwnSide = true;
force ace_captives_allowSurrender = true;
force ace_captives_requireSurrender = 2;
force ace_captives_requireSurrenderAi = false;

// ACE Celowniki optyczne
force ace_scopes_correctZeroing = true;
force ace_scopes_deduceBarometricPressureFromTerrainAltitude = false;
force ace_scopes_defaultZeroRange = 100;
force ace_scopes_enabled = true;
force ace_scopes_forceUseOfAdjustmentTurrets = false;
force ace_scopes_overwriteZeroRange = false;
force ace_scopes_simplifiedZeroing = false;
ace_scopes_useLegacyUI = false;
force ace_scopes_zeroReferenceBarometricPressure = 1013.25;
force ace_scopes_zeroReferenceHumidity = 0;
force ace_scopes_zeroReferenceTemperature = 15;

// ACE Common
force ace_common_checkPBOsAction = 0;
force ace_common_checkPBOsCheckAll = false;
force ace_common_checkPBOsWhitelist = "[]";
ace_common_displayTextColor = [0,0,0,0.1];
ace_common_displayTextFontColor = [1,1,1,1];
ace_common_settingFeedbackIcons = 1;
ace_common_settingProgressBarLocation = 0;
force ace_noradio_enabled = true;
ace_parachute_hideAltimeter = true;

// ACE Cook off
force ace_cookoff_ammoCookoffDuration = 1;
force ace_cookoff_enable = true;
force ace_cookoff_enableAmmobox = true;
force ace_cookoff_enableAmmoCookoff = true;
force ace_cookoff_probabilityCoef = 1;

// ACE Gesty na mapie
ace_map_gestures_defaultColor = [1,0.88,0,0.7];
ace_map_gestures_defaultLeadColor = [1,0.88,0,0.95];
force ace_map_gestures_enabled = true;
force ace_map_gestures_interval = 0.03;
force ace_map_gestures_maxRange = 7;
ace_map_gestures_nameTextColor = [0.2,0.2,0.2,0.3];

// ACE Goggles
force ace_goggles_effects = 2;
ace_goggles_showInThirdPerson = false;

// ACE Interaction
force ace_interaction_disableNegativeRating = false;
force ace_interaction_enableMagazinePassing = true;
force ace_interaction_enableTeamManagement = true;

// ACE Interfejs użytkownika
force ace_ui_allowSelectiveUI = true;
force ace_ui_ammoCount = false;
ace_ui_ammoType = true;
ace_ui_commandMenu = true;
ace_ui_firingMode = true;
ace_ui_groupBar = false;
ace_ui_gunnerAmmoCount = true;
ace_ui_gunnerAmmoType = true;
ace_ui_gunnerFiringMode = true;
ace_ui_gunnerLaunchableCount = true;
ace_ui_gunnerLaunchableName = true;
ace_ui_gunnerMagCount = true;
ace_ui_gunnerWeaponLowerInfoBackground = true;
ace_ui_gunnerWeaponName = true;
ace_ui_gunnerWeaponNameBackground = true;
ace_ui_gunnerZeroing = true;
ace_ui_magCount = true;
ace_ui_soldierVehicleWeaponInfo = true;
ace_ui_staminaBar = true;
ace_ui_stance = true;
ace_ui_throwableCount = true;
ace_ui_throwableName = true;
ace_ui_vehicleAltitude = true;
ace_ui_vehicleCompass = true;
ace_ui_vehicleDamage = true;
ace_ui_vehicleFuelBar = true;
ace_ui_vehicleInfoBackground = true;
ace_ui_vehicleName = true;
ace_ui_vehicleNameBackground = true;
ace_ui_vehicleRadar = true;
ace_ui_vehicleSpeed = true;
ace_ui_weaponLowerInfoBackground = true;
ace_ui_weaponName = true;
ace_ui_weaponNameBackground = true;
ace_ui_zeroing = true;

// ACE Logistyka
force ace_cargo_enable = true;
force ace_cargo_paradropTimeCoefficent = 2.5;
force ace_refuel_hoseLength = 12;
force ace_refuel_rate = 1;
force ace_repair_addSpareParts = true;
force ace_repair_autoShutOffEngineWhenStartingRepair = false;
force ace_repair_consumeItem_toolKit = 0;
force ace_repair_displayTextOnRepair = true;
force ace_repair_engineerSetting_fullRepair = 2;
force ace_repair_engineerSetting_repair = 1;
force ace_repair_engineerSetting_wheel = 0;
force ace_repair_fullRepairLocation = 3;
force ace_repair_repairDamageThreshold = 0.6;
force ace_repair_repairDamageThreshold_engineer = 0.698634;
force ace_repair_wheelRepairRequiredItems = 1;

// ACE Magazine Repack
force ace_magazinerepack_timePerAmmo = 1.5;
force ace_magazinerepack_timePerBeltLink = 8;
force ace_magazinerepack_timePerMagazine = 2;

// ACE Mapa
force ace_map_BFT_Enabled = false;
force ace_map_BFT_HideAiGroups = false;
force ace_map_BFT_Interval = 1;
force ace_map_BFT_ShowPlayerNames = false;
force ace_map_defaultChannel = -1;
force ace_map_mapGlow = true;
force ace_map_mapIllumination = true;
force ace_map_mapLimitZoom = false;
force ace_map_mapShake = true;
force ace_map_mapShowCursorCoordinates = false;
force ace_markers_moveRestriction = 0;

// ACE Mat. wybuchowe
force ace_explosives_explodeOnDefuse = true;
force ace_explosives_punishNonSpecialists = true;
force ace_explosives_requireSpecialist = false;

// ACE Medyczne
force ace_medical_ai_enabledFor = 2;
force ace_medical_AIDamageThreshold = 1;
force ace_medical_allowDeadBodyMovement = true;
force ace_medical_allowLitterCreation = true;
force ace_medical_allowUnconsciousAnimationOnTreatment = false;
force ace_medical_amountOfReviveLives = -1;
force ace_medical_bleedingCoefficient = 1;
force ace_medical_blood_enabledFor = 2;
force ace_medical_consumeItem_PAK = 1;
force ace_medical_consumeItem_SurgicalKit = 0;
force ace_medical_delayUnconCaptive = 3.46608;
force ace_medical_enableAdvancedWounds = true;
force ace_medical_enableFor = 1;
force ace_medical_enableOverdosing = true;
force ace_medical_enableRevive = 0;
force ace_medical_enableScreams = false;
force ace_medical_enableUnconsciousnessAI = 1;
force ace_medical_enableVehicleCrashes = true;
force ace_medical_healHitPointAfterAdvBandage = false;
force ace_medical_increaseTrainingInLocations = true;
force ace_medical_keepLocalSettingsSynced = true;
force ace_medical_level = 2;
force ace_medical_litterCleanUpDelay = 159.673;
force ace_medical_litterSimulationDetail = 2;
force ace_medical_maxReviveTime = 120;
force ace_medical_medicSetting = 2;
force ace_medical_medicSetting_basicEpi = 1;
force ace_medical_medicSetting_PAK = 0;
force ace_medical_medicSetting_SurgicalKit = 1;
force ace_medical_menu_allow = 1;
force ace_medical_menu_maxRange = 2.02213;
force ace_medical_menu_openAfterTreatment = true;
force ace_medical_menu_useMenu = 1;
force ace_medical_menuTypeStyle = 0;
force ace_medical_moveUnitsFromGroupOnUnconscious = false;
force ace_medical_painCoefficient = 1;
force ace_medical_painEffectType = 1;
force ace_medical_painIsOnlySuppressed = true;
force ace_medical_playerDamageThreshold = 1;
force ace_medical_preventInstaDeath = false;
force ace_medical_remoteControlledAI = true;
force ace_medical_useCondition_PAK = 1;
force ace_medical_useCondition_SurgicalKit = 1;
force ace_medical_useLocation_basicEpi = 0;
force ace_medical_useLocation_PAK = 0;
force ace_medical_useLocation_SurgicalKit = 0;

// ACE Menu interakcji
ace_gestures_showOnInteractionMenu = 2;
ace_interact_menu_actionOnKeyRelease = true;
ace_interact_menu_addBuildingActions = false;
ace_interact_menu_alwaysUseCursorInteraction = false;
ace_interact_menu_alwaysUseCursorSelfInteraction = false;
ace_interact_menu_colorShadowMax = [0,0,0,1];
ace_interact_menu_colorShadowMin = [0,0,0,0.25];
ace_interact_menu_colorTextMax = [1,1,1,1];
ace_interact_menu_colorTextMin = [1,1,1,0.25];
ace_interact_menu_cursorKeepCentered = false;
ace_interact_menu_menuAnimationSpeed = 0;
ace_interact_menu_menuBackground = 0;
ace_interact_menu_shadowSetting = 2;
ace_interact_menu_textSize = 2;
ace_interact_menu_useListMenu = false;

// ACE Mk6 Mortar
force ace_mk6mortar_airResistanceEnabled = false;
force ace_mk6mortar_allowCompass = true;
force ace_mk6mortar_allowComputerRangefinder = true;
force ace_mk6mortar_useAmmoHandling = false;

// ACE Narzędzia nawigacyjne
ace_maptools_drawStraightLines = true;
ace_maptools_rotateModifierKey = 1;

// ACE Nightvision
force ace_nightvision_aimDownSightsBlur = 1;
force ace_nightvision_disableNVGsWithSights = false;
force ace_nightvision_effectScaling = 1;
force ace_nightvision_fogScaling = 1;

// ACE Ogólne
force ace_common_allowFadeMusic = true;

// ACE Ogranicznik zasięgu widzenia
force ace_viewdistance_enabled = true;
force ace_viewdistance_limitViewDistance = 10000;
ace_viewdistance_objectViewDistanceCoeff = 0;
ace_viewdistance_viewDistanceAirVehicle = 0;
ace_viewdistance_viewDistanceLandVehicle = 0;
ace_viewdistance_viewDistanceOnFoot = 0;

// ACE Overheating
force ace_overheating_displayTextOnJam = true;
force ace_overheating_enabled = true;
force ace_overheating_overheatingDispersion = true;
force ace_overheating_showParticleEffects = true;
force ace_overheating_showParticleEffectsForEveryone = true;
force ace_overheating_unJamFailChance = 0.1;
force ace_overheating_unJamOnreload = false;

// ACE Pogoda
force ace_weather_enabled = true;
force ace_weather_updateInterval = 60;
force ace_weather_windSimulation = true;

// ACE Pointing
force ace_finger_enabled = true;
ace_finger_indicatorColor = [1,0,1,1];
ace_finger_indicatorForSelf = true;
force ace_finger_maxRange = 4;

// ACE Pylons
force ace_pylons_enabled = true;
force ace_pylons_rearmNewPylons = false;
force ace_pylons_requireEngineer = false;
force ace_pylons_requireToolkit = true;
force ace_pylons_searchDistance = 15;
force ace_pylons_timePerPylon = 5;

// ACE Rearm
force ace_rearm_level = 0;
force ace_rearm_supply = 0;

// ACE Respawn
force ace_respawn_removeDeadBodiesDisconnected = true;
force ace_respawn_savePreDeathGear = true;

// ACE Słuch
force ace_hearing_autoAddEarplugsToUnits = true;
force ace_hearing_disableEarRinging = false;
force ace_hearing_earplugsVolume = 0.5;
force ace_hearing_enableCombatDeafness = true;
force ace_hearing_enabledForZeusUnits = false;
force ace_hearing_unconsciousnessVolume = 0.4;

// ACE Spectator
force ace_spectator_enableAI = false;
force ace_spectator_restrictModes = 0;
force ace_spectator_restrictVisions = 0;

// ACE Switch Units
force ace_switchunits_enableSafeZone = true;
force ace_switchunits_enableSwitchUnits = false;
force ace_switchunits_safeZoneRadius = 100;
force ace_switchunits_switchToCivilian = false;
force ace_switchunits_switchToEast = false;
force ace_switchunits_switchToIndependent = false;
force ace_switchunits_switchToWest = false;

// ACE Symulacja fragmentacji
force ace_frag_enabled = true;
force ace_frag_maxTrack = 15;
force ace_frag_maxTrackPerFrame = 15;
force ace_frag_reflectionsEnabled = true;
force ace_frag_spallEnabled = true;

// ACE Szybkie wsiadanie
force ace_quickmount_distance = 3;
force ace_quickmount_enabled = false;
ace_quickmount_priority = 0;
force ace_quickmount_speed = 18;

// ACE Tagowanie
ace_tagging_quickTag = 1;

// ACE Uncategorized
force ace_gforces_enabledFor = 1;
force ace_hitreactions_minDamageToTrigger = 0.1;
ace_inventory_inventoryDisplaySize = 0;
force ace_laser_dispersionCount = 2;
force ace_microdagr_mapDataAvailable = 2;
ace_optionsmenu_showNewsOnMainMenu = true;
force ace_overpressure_distanceCoefficient = 1;
ace_weaponselect_displayText = true;

// ACE Ustawienia imion
ace_nametags_defaultNametagColor = [0.77,0.51,0.08,1];
force ace_nametags_playerNamesMaxAlpha = 0.8;
force ace_nametags_playerNamesViewDistance = 5;
force ace_nametags_showCursorTagForVehicles = false;
ace_nametags_showNamesForAI = false;
force ace_nametags_showPlayerNames = 1;
ace_nametags_showPlayerRanks = false;
force ace_nametags_showSoundWaves = 1;
ace_nametags_showVehicleCrewInfo = true;
ace_nametags_tagSize = 2;

// ACE Vehicle Lock
force ace_vehiclelock_defaultLockpickStrength = 10;
force ace_vehiclelock_lockVehicleInventory = false;
force ace_vehiclelock_vehicleStartingLockState = -1;

// ACE Wpływ wiatru
force ace_winddeflection_enabled = true;
force ace_winddeflection_simulationInterval = 0.05;
force ace_winddeflection_vehicleEnabled = true;

// ACE Zaawansowana balistyka
force ace_advanced_ballistics_ammoTemperatureEnabled = true;
force ace_advanced_ballistics_barrelLengthInfluenceEnabled = true;
force ace_advanced_ballistics_bulletTraceEnabled = true;
force ace_advanced_ballistics_enabled = true;
force ace_advanced_ballistics_muzzleVelocityVariationEnabled = true;
force ace_advanced_ballistics_simulationInterval = 0.05;

// ACE Zaawansowane rzucanie
ace_advanced_throwing_enabled = true;
force ace_advanced_throwing_enablePickUp = true;
force ace_advanced_throwing_enablePickUpAttached = true;
ace_advanced_throwing_showMouseControls = true;
ace_advanced_throwing_showThrowArc = true;

// ACE Zeus
force ace_zeus_autoAddObjects = false;
force ace_zeus_radioOrdnance = false;
force ace_zeus_remoteWind = false;
force ace_zeus_revealMines = 0;
force ace_zeus_zeusAscension = false;
force ace_zeus_zeusBird = false;

// ACEX Headless
force acex_headless_delay = 15;
force acex_headless_enabled = false;
force acex_headless_endMission = 0;
force acex_headless_log = false;

// ACEX Ograniczenie widoczności
force acex_viewrestriction_mode = 0;
force acex_viewrestriction_modeSelectiveAir = 0;
force acex_viewrestriction_modeSelectiveFoot = 0;
force acex_viewrestriction_modeSelectiveLand = 0;
force acex_viewrestriction_modeSelectiveSea = 0;

// ACEX Siadanie
force acex_sitting_enable = true;

// ACEX Volume
acex_volume_enabled = false;
acex_volume_fadeDelay = 1;
acex_volume_lowerInVehicles = false;
acex_volume_reduction = 5;
acex_volume_remindIfLowered = false;
acex_volume_showNotification = true;

// Achilles - Curator Vision Modes
achilles_curator_vision_blackhot = false;
achilles_curator_vision_blackhotgreencold = false;
achilles_curator_vision_blackhotredcold = false;
achilles_curator_vision_greenhotcold = false;
achilles_curator_vision_nvg = true;
achilles_curator_vision_redgreen = false;
achilles_curator_vision_redhot = false;
achilles_curator_vision_whitehot = true;
achilles_curator_vision_whitehotredcold = false;

// Achilles - Debug
Achilles_Debug_Output_Enabled = false;

// Achilles - Defaults
Achilles_var_setRadioFrequenciesLR_Default = "50";
Achilles_var_setRadioFrequenciesSR_Default = "150";

// Achilles - Icon Selection
Achilles_var_iconSelection = "Achilles_var_iconSelection_Ares";

// Achilles - Modules Interface
Achilles_var_moduleTreeCollapse = true;
Achilles_var_moduleTreeDLC = true;
Achilles_var_moduleTreeHelmet = false;

// ASR AI3
force asr_ai3_control_onteamswitchleader = true;
force asr_ai3_control_pgaistamina = 0;
force asr_ai3_danger_debug_findcover = false;
force asr_ai3_danger_debug_reveal = false;
force asr_ai3_danger_getinweapons = 0.5;
force asr_ai3_danger_radiorange = 700;
force asr_ai3_danger_rrdelaymin = 5;
force asr_ai3_danger_rrdelayplus = 10;
force asr_ai3_danger_seekcover = true;
force asr_ai3_danger_usebuildings = 0.8;
force asr_ai3_hitreactions_fallDown = true;
force asr_ai3_incognito_incodbg = false;
force asr_ai3_incognito_incodiff = 0;
force asr_ai3_incognito_incohint = false;
force asr_ai3_main_factionskip_str = "['CIV_F','CIV_IDAP_F','LOP_AFR_Civ','LOP_CHR_Civ','LOP_TAK_Civ']";
force asr_ai3_rearming_debug_rearm = false;
force asr_ai3_rearming_rearm = 40;
asr_ai3_rearming_rearm_fak = 1;
asr_ai3_rearming_rearm_mags = 3;
force asr_ai3_skills_debug_setcamo = false;
force asr_ai3_skills_debug_setskill = false;
asr_ai3_skills_packNVG = true;
force asr_ai3_skills_setskills = true;
force asr_ai3_skills_teamsuperai = true;

// STUI Settings
STHud_Settings_ColourBlindMode = "Normal";
STHud_Settings_Font = "PuristaSemibold";
STHud_Settings_HUDMode = 3;
STHud_Settings_Occlusion = true;
STHud_Settings_RemoveDeadViaProximity = true;
STHud_Settings_SquadBar = false;
STHud_Settings_TextShadow = 2;
Odpowiedz
#3
dodam także uwagę, niestety nie wiem co za to odpowiada, ale gdy jako zeus stworzysz jednostkę gdzieś a następnie przejmiesz nad nią kontrolę, to nie słyszysz nic co ludzie mówią dookoła tej kontrolowanej jednostki, oraz inni nie słyszą co mówisz

(mimo kontrolowania jednostki, wciąż słyszysz tylko to co mówi ktoś w pobliżu twojego slota którego wybierałeś odgórnie [ZEUSA] i tak samo z tym jak inni ciebie słyszą)
Odpowiedz
#4
(31-03-2018, 23:27)Seba napisał(a): dodam także uwagę, niestety nie wiem co za to odpowiada, ale gdy jako zeus stworzysz jednostkę gdzieś a następnie przejmiesz nad nią kontrolę, to nie słyszysz nic co ludzie mówią dookoła tej kontrolowanej jednostki, oraz inni nie słyszą co mówisz

(mimo kontrolowania jednostki, wciąż słyszysz tylko to co mówi ktoś w pobliżu twojego slota którego wybierałeś odgórnie [ZEUSA] i tak samo z tym jak inni ciebie słyszą)

Coś z tfarem.
Odpowiedz
#5
... tak jest bo jako jednostka fizyczna jesteś w miejscu swojego slota. Rozwiązanie jest proste sprawiasz opcja górę Zeus aby schować się (niewidzialność) następnie teleportuje ez się do tej jednostki po czym dajesz na zięba e opcje attache to na jednostkę do której chcesz się przykleić i na siebie i enter po czym przejmujesz kontrolę nad jednostka. Co to da? Da to tyle że będziesz w stałej odległości od jednostki do której się połączyłem i będziesz w stanie wchodzić z nimi graczami w interakcje. W razie jakiś nie jasności mogę ci to jeszcze prościej na przykładach wytłumaczyć, ale dopiero po świętach
[Obrazek: hFLirBl.gif]
Odpowiedz
#6
po zrobieniu tego "attach" nic się nie dzieje (w moim wypadku). wybieram postać, a następnie siebie klikam enter pisze że "attach bla bla succesful" czy jakoś tak, i nic.

dodam też że gdy zginiesz jako zeus, po respie jak będziesz chciał użyć także moduły "HEAL" z ace, zamiast działać*, także są z nim problemy z takim samym kontekstem jak wyżej, zamiast uleczyć jednostkę od razu, wyskakuje mi komunikat bym wcisnął enter aby zaakceptować. no a gdy kliknę to wyskakuję że uleczono jednostkę, ale dupa. bo nie uleczyła.

z czasów cipostopych pamiętam, że wszystko było bez problemu. jak tworzyłem jednostkę i przjmowałem nad nią kontrolę, to normalnie mówiłem jak z jednostki kontrolowanej
Odpowiedz
#7
Chyba trzeba by zrobić update tych parametrów bo doszło pare opcji (np.jedzenie i picie)
Odpowiedz
#8
to zabierz sobie ustawienia zapisane z templata, lol

Kod:
// ACE Advanced Ballistics
force ace_advanced_ballistics_ammoTemperatureEnabled = true;
force ace_advanced_ballistics_barrelLengthInfluenceEnabled = true;
force ace_advanced_ballistics_bulletTraceEnabled = true;
force ace_advanced_ballistics_enabled = false;
force ace_advanced_ballistics_muzzleVelocityVariationEnabled = true;
force ace_advanced_ballistics_simulationInterval = 0.089747;

// ACE Advanced Fatigue
force ace_advanced_fatigue_enabled = false;
force ace_advanced_fatigue_loadFactor = 1;
force ace_advanced_fatigue_performanceFactor = 1;
force ace_advanced_fatigue_recoveryFactor = 1;
force ace_advanced_fatigue_terrainGradientFactor = 1;

// ACE Advanced Throwing
force ace_advanced_throwing_enablePickUp = true;
force ace_advanced_throwing_enablePickUpAttached = true;

// ACE Arsenal
force ace_arsenal_allowDefaultLoadouts = true;
force ace_arsenal_allowSharedLoadouts = true;
force ace_arsenal_EnableRPTLog = false;

// ACE Captives
force ace_captives_allowHandcuffOwnSide = true;
force ace_captives_allowSurrender = true;
force ace_captives_requireSurrender = 2;
force ace_captives_requireSurrenderAi = false;

// ACE Common
force ace_common_allowFadeMusic = true;
force ace_common_checkPBOsAction = 0;
force ace_common_checkPBOsCheckAll = false;
force ace_common_checkPBOsWhitelist = "[]";
force ace_noradio_enabled = true;

// ACE Cook off
force ace_cookoff_ammoCookoffDuration = 0.178253;
force ace_cookoff_enable = true;
force ace_cookoff_enableAmmobox = true;
force ace_cookoff_enableAmmoCookoff = true;
force ace_cookoff_probabilityCoef = 0.995246;

// ACE Explosives
force ace_explosives_explodeOnDefuse = true;
force ace_explosives_punishNonSpecialists = true;
force ace_explosives_requireSpecialist = true;

// ACE Fragmentation Simulation
force ace_frag_enabled = true;
force ace_frag_maxTrack = 10;
force ace_frag_maxTrackPerFrame = 10;
force ace_frag_reflectionsEnabled = true;
force ace_frag_spallEnabled = true;

// ACE Goggles
ace_goggles_effects = 1;

// ACE Hearing
force ace_hearing_autoAddEarplugsToUnits = true;
force ace_hearing_disableEarRinging = false;
force ace_hearing_earplugsVolume = 0.934343;
force ace_hearing_enableCombatDeafness = true;
force ace_hearing_enabledForZeusUnits = true;
force ace_hearing_unconsciousnessVolume = 0.221331;

// ACE Interaction
force ace_interaction_disableNegativeRating = true;
force ace_interaction_enableTeamManagement = true;

// ACE Interaction Menu
ace_interact_menu_addBuildingActions = true;

// ACE Logistics
force ace_cargo_enable = true;
force ace_cargo_loadTimeCoefficient = 0.478527;
force ace_cargo_paradropTimeCoefficent = 2.5;
force ace_rearm_level = 2;
force ace_rearm_supply = 1;
force ace_refuel_hoseLength = 12;
force ace_refuel_rate = 1;
force ace_repair_addSpareParts = true;
force ace_repair_autoShutOffEngineWhenStartingRepair = false;
force ace_repair_consumeItem_toolKit = 0;
force ace_repair_engineerSetting_fullRepair = 2;
force ace_repair_engineerSetting_repair = 1;
force ace_repair_engineerSetting_wheel = 0;
force ace_repair_fullRepairLocation = 3;
force ace_repair_repairDamageThreshold = 0.7;
force ace_repair_repairDamageThreshold_engineer = 0.5;
force ace_repair_wheelRepairRequiredItems = 0;

// ACE Magazine Repack
force ace_magazinerepack_timePerAmmo = 2.5;
force ace_magazinerepack_timePerBeltLink = 10;
force ace_magazinerepack_timePerMagazine = 3.50068;

// ACE Map
force ace_map_BFT_Enabled = false;
force ace_map_BFT_HideAiGroups = true;
force ace_map_BFT_Interval = 5;
force ace_map_BFT_ShowPlayerNames = false;
force ace_map_DefaultChannel = 1;
force ace_map_mapGlow = true;
force ace_map_mapIllumination = true;
force ace_map_mapLimitZoom = false;
force ace_map_mapShake = true;
force ace_map_mapShowCursorCoordinates = false;
force ace_markers_moveRestriction = 3;

// ACE Map Gestures
force ace_map_gestures_enabled = true;
force ace_map_gestures_interval = 0.0129866;
force ace_map_gestures_maxRange = 13.0383;

// ACE Medical
force ace_medical_ai_enabledFor = 2;
force ace_medical_AIDamageThreshold = 0.9;
force ace_medical_allowLitterCreation = true;
force ace_medical_allowUnconsciousAnimationOnTreatment = false;
force ace_medical_amountOfReviveLives = 1;
force ace_medical_bleedingCoefficient = 1.5;
force ace_medical_blood_enabledFor = 2;
force ace_medical_consumeItem_PAK = 1;
force ace_medical_consumeItem_SurgicalKit = 0;
force ace_medical_delayUnconCaptive = 0;
force ace_medical_enableAdvancedWounds = true;
force ace_medical_enableFor = 0;
force ace_medical_enableOverdosing = true;
force ace_medical_enableRevive = 0;
force ace_medical_enableScreams = true;
force ace_medical_enableUnconsciousnessAI = 0;
force ace_medical_enableVehicleCrashes = true;
force ace_medical_healHitPointAfterAdvBandage = false;
force ace_medical_increaseTrainingInLocations = false;
force ace_medical_keepLocalSettingsSynced = true;
force ace_medical_level = 2;
force ace_medical_litterCleanUpDelay = 608.794;
ace_medical_litterSimulationDetail = 4;
force ace_medical_maxReviveTime = 208.556;
force ace_medical_medicSetting = 2;
force ace_medical_medicSetting_basicEpi = 0;
force ace_medical_medicSetting_PAK = 1;
force ace_medical_medicSetting_SurgicalKit = 1;
force ace_medical_menu_allow = 1;
force ace_medical_menu_maxRange = 10;
ace_medical_menu_useMenu = 1;
ace_medical_menuTypeStyle = 1;
force ace_medical_moveUnitsFromGroupOnUnconscious = false;
force ace_medical_painCoefficient = 2;
ace_medical_painEffectType = 1;
force ace_medical_painIsOnlySuppressed = true;
force ace_medical_playerDamageThreshold = 1.5;
force ace_medical_preventInstaDeath = true;
force ace_medical_remoteControlledAI = true;
force ace_medical_useCondition_PAK = 1;
force ace_medical_useCondition_SurgicalKit = 1;
force ace_medical_useLocation_basicEpi = 0;
force ace_medical_useLocation_PAK = 0;
force ace_medical_useLocation_SurgicalKit = 0;

// ACE Mk6 Mortar
force ace_mk6mortar_airResistanceEnabled = true;
force ace_mk6mortar_allowCompass = true;
force ace_mk6mortar_allowComputerRangefinder = true;
force ace_mk6mortar_useAmmoHandling = true;

// ACE Name Tags
force ace_nametags_playerNamesMaxAlpha = 0.8;
force ace_nametags_playerNamesViewDistance = 5;
force ace_nametags_showCursorTagForVehicles = false;
force ace_nametags_showNamesForAI = true;

// ACE Nightvision
force ace_nightvision_aimDownSightsBlur = 0;
force ace_nightvision_disableNVGsWithSights = false;
force ace_nightvision_effectScaling = 0.249554;
force ace_nightvision_fogScaling = 0;
force ace_nightvision_noiseScaling = 0;

// ACE Overheating
force ace_overheating_enabled = true;
force ace_overheating_overheatingDispersion = true;
ace_overheating_showParticleEffectsForEveryone = true;
force ace_overheating_unJamFailChance = 0.0984276;
force ace_overheating_unJamOnreload = false;

// ACE Pointing
force ace_finger_enabled = true;
force ace_finger_maxRange = 10;

// ACE Pylons
force ace_pylons_rearmNewPylons = true;
force ace_pylons_requireEngineer = false;
force ace_pylons_requireToolkit = true;
force ace_pylons_searchDistance = 15;
force ace_pylons_timePerPylon = 5;

// ACE Quick Mount
force ace_quickmount_distance = 3;
force ace_quickmount_enabled = false;
force ace_quickmount_priority = 0;
force ace_quickmount_speed = 18;

// ACE Respawn
force ace_respawn_removeDeadBodiesDisconnected = false;
force ace_respawn_savePreDeathGear = true;

// ACE Scopes
force ace_scopes_correctZeroing = true;
force ace_scopes_deduceBarometricPressureFromTerrainAltitude = false;
force ace_scopes_defaultZeroRange = 100.428;
force ace_scopes_enabled = true;
force ace_scopes_forceUseOfAdjustmentTurrets = true;
force ace_scopes_overwriteZeroRange = true;
force ace_scopes_simplifiedZeroing = false;
force ace_scopes_useLegacyUI = true;
force ace_scopes_zeroReferenceBarometricPressure = 1013.25;
force ace_scopes_zeroReferenceHumidity = 0;
force ace_scopes_zeroReferenceTemperature = 15;

// ACE Spectator
force ace_spectator_enableAI = false;
force ace_spectator_restrictModes = 1;
force ace_spectator_restrictVisions = 1;

// ACE Switch Units
force ace_switchunits_enableSafeZone = false;
force ace_switchunits_enableSwitchUnits = false;
force ace_switchunits_safeZoneRadius = 100;
force ace_switchunits_switchToCivilian = false;
force ace_switchunits_switchToEast = false;
force ace_switchunits_switchToIndependent = false;
force ace_switchunits_switchToWest = false;

// ACE Uncategorized
force ace_gforces_enabledFor = 1;
force ace_hitreactions_minDamageToTrigger = 0.1;
force ace_laser_dispersionCount = 2;
force ace_overpressure_distanceCoefficient = 1;

// ACE User Interface
force ace_ui_allowSelectiveUI = true;
force ace_ui_ammoCount = false;
ace_ui_commandMenu = false;
ace_ui_magCount = false;
ace_ui_staminaBar = false;
ace_ui_stance = false;
ace_ui_throwableCount = false;
ace_ui_throwableName = false;

// ACE Vehicle Lock
force ace_vehiclelock_defaultLockpickStrength = 10;
force ace_vehiclelock_lockVehicleInventory = true;
force ace_vehiclelock_vehicleStartingLockState = -1;

// ACE View Distance Limiter
force ace_viewdistance_enabled = true;
force ace_viewdistance_limitViewDistance = 12000;
ace_viewdistance_objectViewDistanceCoeff = 4;
ace_viewdistance_viewDistanceAirVehicle = 10;
ace_viewdistance_viewDistanceLandVehicle = 4;
ace_viewdistance_viewDistanceOnFoot = 3;

// ACE Weapons
ace_common_persistentLaserEnabled = true;
force ace_laserpointer_enabled = true;

// ACE Weather
force ace_weather_enabled = false;
force ace_weather_updateInterval = 0;
force ace_weather_windSimulation = true;

// ACE Wind Deflection
force ace_winddeflection_enabled = false;
force ace_winddeflection_simulationInterval = 0.05;
force ace_winddeflection_vehicleEnabled = true;

// ACE Zeus
force ace_zeus_autoAddObjects = true;
force ace_zeus_radioOrdnance = false;
force ace_zeus_remoteWind = false;
force ace_zeus_revealMines = 0;
force ace_zeus_zeusAscension = false;
force ace_zeus_zeusBird = false;

// ACEX Field Rations
force acex_field_rations_enabled = true;
force acex_field_rations_timeWithoutFood = 4;
force acex_field_rations_timeWithoutWater = 3.5;

// ACEX Headless
force acex_headless_delay = 10;
force acex_headless_enabled = true;
force acex_headless_endMission = 0;
force acex_headless_log = false;

// ACEX Sitting
force acex_sitting_enable = true;

// ACEX View Restriction
force acex_viewrestriction_mode = 0;
force acex_viewrestriction_modeSelectiveAir = 0;
force acex_viewrestriction_modeSelectiveFoot = 0;
force acex_viewrestriction_modeSelectiveLand = 0;
force acex_viewrestriction_modeSelectiveSea = 0;

// ACRE2
acre_sys_core_terrainLoss = 0.5;

// ACRE2 Zeus
force acre_sys_zeus_zeusDefaultVoiceSource = true;

// ADV - ACE Splint
force adv_aceSplint_enable = true;
force adv_aceSplint_reopenChance_medic = 0;
force adv_aceSplint_reopenChance_regular = 0;
force adv_aceSplint_reopenTime = 1200;
force adv_aceSplint_reuseChance = 100;

// ASR AI3
force asr_ai3_control_onteamswitchleader = true;
force asr_ai3_danger_debug_findcover = false;
force asr_ai3_danger_debug_reveal = false;
force asr_ai3_danger_getinweapons = 0.611073;
force asr_ai3_danger_radiorange = 1017.09;
force asr_ai3_danger_rrdelaymin = 5;
force asr_ai3_danger_rrdelayplus = 10;
force asr_ai3_danger_seekcover = true;
force asr_ai3_danger_usebuildings = 0.8;
force asr_ai3_hitreactions_fallDown = true;
force asr_ai3_main_factionskip_str = "['CIV_F','CIV_IDAP_F','LOP_AFR_Civ','LOP_CHR_Civ','LOP_TAK_Civ']";
force asr_ai3_rearming_debug_rearm = false;
force asr_ai3_rearming_rearm = 80;
force asr_ai3_rearming_rearm_fak = 1;
force asr_ai3_rearming_rearm_mags = 2;
force asr_ai3_skills_debug_setcamo = false;
force asr_ai3_skills_debug_setskill = false;
force asr_ai3_skills_packNVG = true;
force asr_ai3_skills_setskills = true;
force asr_ai3_skills_teamsuperai = true;
Pozdrawiam.
https://pastebin.com/raw/PN3dqiUc

[Obrazek: JogZptf.gif]
imadło
Odpowiedz


Skocz do:

Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości